Gamle Testamente

Nye Testamente

Apostlenes Gerninger 1:2 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

indtil den Dag, da han blev optagen, efter at han havde givet Apostlene, som han havde udvalgt, Befaling ved den Helligaand;

Læs fyldestgørende kapitel Apostlenes Gerninger 1

Se Apostlenes Gerninger 1:2 i kontekst