Gamle Testamente

Nye Testamente

2 Thessalonikerbrev 3:18 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Vor Herres Jesu Kristi Naade være med eder alle!

Læs fyldestgørende kapitel 2 Thessalonikerbrev 3

Se 2 Thessalonikerbrev 3:18 i kontekst