kapitler

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Gamle Testamente

Nye Testamente

1 Timotheusbrev 3 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

1. Den Tale er troværdig; dersom nogen begærer en Tilsynsgerning har han Lyst til en skøn Gerning.

2. En Tilsynsmand bør derfor være ulastelig, een Kvindes Mand, ædruelig, sindig, høvisk, gæstfri, dygtig til at lære andre;

3. ikke hengiven til Vin, ikke til Slagsmaal, men mild, ikke kivagtig, ikke pengegridsk;

4. en Mand, som forestaar sit eget Hus vel, som har Børn, der ere lydige med al Ærbarhed;

5. (dersom en ikke ved at forestaa sit eget Hus, hvorledes vil han da kunne sørge for Guds Menighed?)

6. ikke ny i Troen, som at han ikke skal blive opblæst og falde ind under Djævelens Dom.

7. Men han bør ogsaa have et godt Vidnesbyrd af dem, som ere udenfor; for at han ikke skal falde i Forhaanelse og Djævelens Snare.

8. Menighedstjenere bør ligeledes være ærbare, ikke tvetungede, ikke hengivne til megen Vin, ikke til slet Vinding,

9. bevarende Troens Hemmelighed i en ren Samvittighed.

10. Men ogsaa disse skulle først prøves, og siden gøre Tjeneste, hvis de ere ustraffelige.

11. Kvinder bør ligeledes være ærbare, ikke bagtaleriske, ædruelige, tro i alle Ting.

12. En Menighedstjener skal være een Kvindes Mand og forestaa sine Børn og sit eget Hus vel.

13. Thi de, som have tjent vel i Menigheden, de erhverve sig selv en smuk Stilling og megen Frimodighed i Troen paa Kristus Jesus.

14. Disse Ting skriver jeg dig til, ihvorvel jeg haaber at komme snart til dig;

15. men dersom jeg tøver, da skal du heraf vide, hvorledes man bør færdes i Guds Hus, hvilket jo er den levende Guds Menighed, Sandhedens Søjle og Grundvold.

16. Og uden Modsigelse stor er den Gudsfrygtens Hemmelighed: Han, som blev aabenbaret i Kød, blev retfærdiggjort i Aand, set af Engle, prædiket iblandt Hedninger, troet i Verden, optagen i Herlighed.