Gamle Testamente

Nye Testamente

1 Thessalonikerbrev 2:2 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

men skønt vi, som I vide, forud havde lidt og vare blevne mishandlede i Filippi, fik vi Frimodighed i vor Gud til at tale Guds Evangelium til eder under megen Kamp.

Læs fyldestgørende kapitel 1 Thessalonikerbrev 2

Se 1 Thessalonikerbrev 2:2 i kontekst