Gamle Testamente

Nye Testamente

1 Thessalonikerbrev 2:19 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Thi hvem er vort Haab eller vor Glæde eller vor Hæderskrans, naar ikke ogsaa I ere det for vor Herre Jesus Kristus i hans Tilkommelse?

Læs fyldestgørende kapitel 1 Thessalonikerbrev 2

Se 1 Thessalonikerbrev 2:19 i kontekst