Gamle Testamente

Nye Testamente

1 Korintherbrev 5:8 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Derfor, lader os holde Højtid, ikke med gammel Surdejg, ej heller med Sletheds og Ondskabs Surdejg, men med Renheds og Sandheds usyrede Brød.

Læs fyldestgørende kapitel 1 Korintherbrev 5

Se 1 Korintherbrev 5:8 i kontekst