Gamle Testamente

Nye Testamente

Zakarias 13:6 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Og om nogen spør ham: Hvad er det for sår du har i dine hender? da skal han svare: Det er sår jeg har fått i mine elskeres* hus.

Læs fyldestgørende kapitel Zakarias 13

Se Zakarias 13:6 i kontekst