Gamle Testamente

Nye Testamente

Salmernes Bog 32:5 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Jeg bekjente min synd for dig og skjulte ikke min skyld, jeg sa: Jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren. Og du tok bort min syndeskyld. Sela.

Læs fyldestgørende kapitel Salmernes Bog 32

Se Salmernes Bog 32:5 i kontekst