Gamle Testamente

Nye Testamente

Ordsprogenes Bog 21:17-24 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

17. Fattig blir den som elsker glade dager; den som elsker vin og olje, blir ikke rik.

18. Den ugudelige blir løsepenge for den rettferdige, og den troløse kommer i de opriktiges sted.

19. Bedre å bo i et øde land enn hos en arg og trettekjær kvinne.

20. Kostelige skatter og olje er det i den vises hus, men dåren gjør ende på det.

21. Den som jager efter rettferdighet og miskunnhet, han skal finne liv, rettferdighet og ære.

22. Den vise inntar de veldiges by og river ned det vern som den satte sin lit til.

23. Den som varer sin munn og sin tunge, frir sitt liv fra trengsler.

24. Den som er overmodig og opblåst, kalles en spotter; han farer frem i ustyrlig overmot.

Læs fyldestgørende kapitel Ordsprogenes Bog 21