Gamle Testamente

Nye Testamente

Nehemias 6:11 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Men jeg svarte: Skulde en mann som jeg flykte? Og hvorledes skulde en mann som jeg kunne gå inn i templet og enda bli i live? Jeg går ikke inn der.

Læs fyldestgørende kapitel Nehemias 6

Se Nehemias 6:11 i kontekst