Gamle Testamente

Nye Testamente

Nehemias 13:25 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Jeg gikk i rette med dem og forbannet dem, ja, nogen av dem slo jeg og rev dem i håret; jeg lot dem sverge ved Gud og sa: I skal ikke gi eders døtre til deres sønner eller ta nogen av deres døtre til hustruer for eders sønner eller for eder selv.

Læs fyldestgørende kapitel Nehemias 13

Se Nehemias 13:25 i kontekst