Gamle Testamente

Nye Testamente

Nehemias 1:2 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

kom Hanani, en av mine brødre, og nogen andre menn fra Juda. Jeg spurte dem da om jødene - den rest som var blitt frelst fra fangenskapet - og om Jerusalem.

Læs fyldestgørende kapitel Nehemias 1

Se Nehemias 1:2 i kontekst