Gamle Testamente

Nye Testamente

Josva 24:32 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Og Josefs ben, som Israels barn hadde ført op fra Egypten, begravde de ved Sikem på det jordstykke som Jakob hadde kjøpt av Hemors, Sikems fars sønner for hundre kesitter; og Josefs barn fikk det til arvedel.

Læs fyldestgørende kapitel Josva 24

Se Josva 24:32 i kontekst