Gamle Testamente

Nye Testamente

Jonas 4:2 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Og han bad til Herren og sa: Å Herre! Var det ikke det jeg sa da jeg ennu var i mitt land? Derfor flydde jeg dengang til Tarsis; for jeg visste at du er en nådig og barmhjertig Gud, langmodig og rik på miskunnhet og angrer det onde.

Læs fyldestgørende kapitel Jonas 4

Se Jonas 4:2 i kontekst