Gamle Testamente

Nye Testamente

Jonas 1:3 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Men Jonas stod op og vilde fly til Tarsis, bort fra Herrens åsyn; og han drog ned til Joppe og fant der et skib som skulde gå til Tarsis, og han betalte frakten og gikk ombord for å fare med dem til Tarsis, bort fra Herrens åsyn.

Læs fyldestgørende kapitel Jonas 1

Se Jonas 1:3 i kontekst