Gamle Testamente

Nye Testamente

Joel 2:10 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Foran dem skjelver jorden og ryster himmelen; sol og måne sortner, og stjernene holder op å lyse.

Læs fyldestgørende kapitel Joel 2

Se Joel 2:10 i kontekst