Gamle Testamente

Nye Testamente

Joel 1:16 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Er ikke maten blitt borte for våre øine, glede og fryd fra vår Guds hus?

Læs fyldestgørende kapitel Joel 1

Se Joel 1:16 i kontekst