Gamle Testamente

Nye Testamente

Hoseas 2:19 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Og jeg vil trolove mig med dig for evig tid; jeg vil trolove mig med dig i rettferdighet og rett, i miskunhet og barmhjertighet,

Læs fyldestgørende kapitel Hoseas 2

Se Hoseas 2:19 i kontekst