Gamle Testamente

Nye Testamente

Haggaj 2:13 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Så sa Haggai: Om en som er blitt uren ved lik, kommer nær noget av dette, blir det da urent? Prestene svarte: Ja, det blir urent.

Læs fyldestgørende kapitel Haggaj 2

Se Haggaj 2:13 i kontekst