Gamle Testamente

Nye Testamente

Haggaj 1:14 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Og Herren vakte slik iver hos Serubabel, Sealtiels sønn, stattholderen over Juda, og hos Josva, Jehosadaks sønn, ypperstepresten, og hos hele det folk som var blitt igjen, at de kom og arbeidet på Herrens, sin Guds, hærskarenes Guds hus;

Læs fyldestgørende kapitel Haggaj 1

Se Haggaj 1:14 i kontekst