Gamle Testamente

Nye Testamente

Habakkuk 3:2 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Herre, jeg har hørt budskapet om dig, jeg er forferdet. Herre, din gjerning* - kall den til live før mange år er lidd, ja, kunngjør den før mange år er lidd! I din vrede komme du i hu å forbarme dig!

Læs fyldestgørende kapitel Habakkuk 3

Se Habakkuk 3:2 i kontekst