Gamle Testamente

Nye Testamente

Ezra 5:13 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Men i Kyros', kongen i Babels første år gav kong Kyros befaling til å bygge op igjen dette Guds hus.

Læs fyldestgørende kapitel Ezra 5

Se Ezra 5:13 i kontekst