Gamle Testamente

Nye Testamente

Ezekiel 4:14 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Da sa jeg: Akk, Herre, Herre! Se, min sjel er ikke blitt uren, og noget selvdødt eller sønderrevet har jeg ikke ett fra min ungdom like til nu, og det er ikke kommet urent kjøtt i min munn.

Læs fyldestgørende kapitel Ezekiel 4

Se Ezekiel 4:14 i kontekst