Gamle Testamente

Nye Testamente

Dommerbogen 1:36 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Amorittenes grense gikk fra Akrabbim-skaret, fra Hassela og opefter.

Læs fyldestgørende kapitel Dommerbogen 1

Se Dommerbogen 1:36 i kontekst