Gamle Testamente

Nye Testamente

1 Samuelsbog 30:17 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

David hugg dem ned helt fra skumringen til næste dags aften, og ingen av dem slapp unda så nær som fire hundre unge menn som kastet sig på kamelene og flyktet.

Læs fyldestgørende kapitel 1 Samuelsbog 30

Se 1 Samuelsbog 30:17 i kontekst