Hen Destament

Salmau 75:1-4-5 Salmau Cân Newydd 2008 (SCN)

1. Diolchwn iti, O Dduw,Ac fe adroddwn ni,Sy’n galw ar dy enw, amDy ryfeddodau di.

2-3. “Pan ddaw yr amser, dofI gywir farnu’r byd.Pan dawdd y ddaear, daliaf fiEi holl golofnau i gyd.

4-5. Dywedaf wrth y balch,‘Na fyddwch yn drahaus’,Ac wrth y drwg, ‘At Dduw, eich Craig,Na fyddwch yn sarhaus’.”

Darllenwch bennod gyflawn Salmau 75