Hen Destament

Salmau 16:7b-11 Salmau Cân Newydd 2008 (SCN)

Y mae fy meddyliau’n fy nysgu.Yr Arglwydd yw nerth fy llaw dde.Fe’i dodais o’m blaen i yn wastad:Am hyn, ni’m symudir o’m lle.Rwy’n llawen. Caf fyw yn ddiogel,Ac ni ddaw un distryw i mi.Dangosi imi lwybr pob gwynfyd.Mae mwyniant am byth ynot ti.

Darllenwch bennod gyflawn Salmau 16

Gweld Salmau 16:7b-11 mewn cyd-destun