Hen Destament

Salmau 144:1-2 Salmau Cân Newydd 2008 (SCN)

Bendigedig fyddoDuw, fy nghraig a’m caer;Ef sy’n dysgu ’nwyloI ryfela’n daer.Ffrind, gwaredydd, lloches,Tarian gadarn yw,A darostwng pobloeddDanaf a wna Duw.

Darllenwch bennod gyflawn Salmau 144

Gweld Salmau 144:1-2 mewn cyd-destun