Hen Destament

Salmau 139:21-24 Salmau Cân Newydd 2008 (SCN)

Onid wy’n casáu, O Arglwydd,Bawb sy’n dy ffieiddio di?Fe’u ffieiddiaf â chas perffaith,A gelynion ŷnt i mi.Chwilia fi, O Dduw, a phrofaFy meddyliau i bob un;Ac os ydwyf ar ffordd distryw,Arwain fi i’th ffordd dy hun.

Darllenwch bennod gyflawn Salmau 139

Gweld Salmau 139:21-24 mewn cyd-destun