Hen Destament

Salmau 138:1-3 Salmau Cân Newydd 2008 (SCN)

Fe’th glodforaf â’m holl galon;Yng ngŵydd duwiau molaf diAm dy gariad a’th ffyddlondeb.Tua’r deml ymgrymaf fi.Cans dyrchefaist d’air a’th enwUwchlaw popeth sydd o werth.Fe’m hatebaist i pan elwais,A chynyddaist ynof nerth.

Darllenwch bennod gyflawn Salmau 138

Gweld Salmau 138:1-3 mewn cyd-destun