Hen Destament

Salmau 136:16-26 Salmau Cân Newydd 2008 (SCN)

Fe’n dug trwy’r anial hir,A lladd brenhinoedd cryfion,A rhoi i ni eu tirYn etifeddiaeth dirion.Gwaredodd ni, ac efSy’n bwydo pawb drwy’r cread.Diolchwch i Dduw’r nef,Cans byth fe bery ei gariad.

Darllenwch bennod gyflawn Salmau 136

Gweld Salmau 136:16-26 mewn cyd-destun