Hen Destament

Salmau 109:1-3-16-17a Salmau Cân Newydd 2008 (SCN)

1-3. Paid â thewi, Dduw fy moliant.Pobl ddrwg a ddywedasantEu celwyddau cas amdanaf,A, heb sail, ymosod arnaf.

4-5. Cwynant am fy ngharedigrwydd;Rwy’n gweddïo drostynt, Arglwydd.Drwg am dda i mi a dalant,Cas am gariad, a dywedant:

6-7. “Rhowch ar ei ddeheulaw elyn;Euog fydd, a’i weddi’n wrthun.Boed ei ddyddiau’n brin, a rhodderArall yn ei swydd ar fyrder.

8-11. Boed ei blant ef yn amddifaid,Yn gardotwyr ac yn grwydriaid.Aed ei eiddo i’r beilïaid,A’i enillion i estroniaid.

12-13. Na wnaed neb ag ef drugaredd,Na gwneud ffafr â’i blant, na’u coledd.Torrer ymaith ei hiliogaeth,Dileu’i enw o fewn cenhedlaeth.

14-15. Na ddilëer holl ddrygioniEi gyn-dadau na’i rieni;Cofied Duw mor anwir oeddynt,A dileu pob cof amdanynt.

16-17a. Ni fu hwn erioed yn ffyddlon,Ond melltithiodd y rhai tlodionA’r drylliedig hyd at angau.Deued melltith arno yntau.

Darllenwch bennod gyflawn Salmau 109