Hen Destament

Salmau 109:1-3 Salmau Cân Newydd 2008 (SCN)

Paid â thewi, Dduw fy moliant.Pobl ddrwg a ddywedasantEu celwyddau cas amdanaf,A, heb sail, ymosod arnaf.

Darllenwch bennod gyflawn Salmau 109

Gweld Salmau 109:1-3 mewn cyd-destun