Hen Destament

Salm 85:7-9 Salmau Cân 1621 (SC)

7. O dangos in’ dy nawdd mewn pryd,felly cawn iechyd ynod.

8. Beth a ddywaid Duw am danaf,mi a wrandawaf hynny:Fe draetha hedd iw bobl, a’i Sainct,rhag troi ym mraint ynfydu.

9. I’r rhai a ofnant Arglwydd nef,mae’i iechyd ef yn agos:Felly y caiff gogoniant hir,o fewn ein tir ni aros.

Darllenwch bennod gyflawn Salm 85