Hen Destament

Salm 85:1-13 Salmau Cân 1621 (SC)

1. Da wyd i’th dir (Jehouah Ner)dychwelaist gaethder Jago:

2. Maddeuaist drowsedd dy bobl di,mae’i camwedd wedi’i guddio.

3. Tynnaist dy lid oddiarnom ni,troist dy ddiglloni awchlym:

4. (O Dduw ein nerth) tro ninnau’n well,a’th lid bid bell oddiwrthym.

5. Ai byth y digi wrthym ni?a sori di hyd ddiwedd?A saif dy lid o oes i oes?Duw gwrando, moes drugaredd.

6. Pam? oni throi di a’n bywhau,a llawenhau yr eiddod?

7. O dangos in’ dy nawdd mewn pryd,felly cawn iechyd ynod.

8. Beth a ddywaid Duw am danaf,mi a wrandawaf hynny:Fe draetha hedd iw bobl, a’i Sainct,rhag troi ym mraint ynfydu.

9. I’r rhai a ofnant Arglwydd nef,mae’i iechyd ef yn agos:Felly y caiff gogoniant hir,o fewn ein tir ni aros.

10. Ei drugaredd, a’i wirionedd,ar unwaith cyfarfuant:Ei uniondeb, a’i hedd ynghyd,drwy’r tir a’mgydgusanant.

11. Gwirionedd o’r ddaiar a dardd,uniondeb chwardd o’r nefoedd:

12. Duw a ddenfyn yn’ ddaioni,a’n tir i roddi cnydoedd.

13. Uniondeb oedd o flaen Duw nef,a’r cyfion ef aed rhagddo:A Duw a rodia yn ei waith,fel i’r un daith ac efo.

Darllenwch bennod gyflawn Salm 85