Hen Destament

Salm 22:7-17 Salmau Cân 1621 (SC)

7. Pawb a’m gwelent, a’m gwatworent,ac a’m min-gamment hefyd,Ysgwyd eu pennau yn dra hy,a chwedi hynny dwedyd,

8. Ar yr Arglwydd rhoes bwys a chred,doed ef iw wared allan,Os myn ei ollwng ef ar led,cymered iddo ei hunan.

9. Duw tynnaist fi o groth fy mam,rhoist ynof ddinam obaith,Pan oeddwn i yn sugno hon,ac o’i dwy fron am harchwaith.

10. Arnat ti bwriwyd fi o’r bru,arnat ti bu fy ’mddiried:Fy Nuw wyt ti o groth fy mam,ffyddiais yt am fy ngwared.

11. Oddiwrthif fi yn bell na ddos,tra fo yn agos flinder,I’m cymorth i, gan nad oes neba drotho’i wyneb tyner.

12. Bustych lawer, a chryfion iawn,daethant yn llawn i’m gogylch.A theirw Basan o bob parth,yn codi tarth o’m hamgylch.

13. Egorant arnaf enau rhwthi’m bygwth, fel y llewod,A faent yn rhuo eisiau maeth,o raib ysclyfaeth barod.

14. Fel dwfr rwyfi yn diferu’n chwyrn,a’m hesgyrn, sigla’r rhei’ni:Fy nghalon o’m mewn darfu’n llwyr,fel cwyr a fai yn toddi.

15. Fel priddlestr mae fy nerth mor swrth,ynglyn wrth fy ngorchfanauMae fy nhafod, yr wyf mor drwch,fy nghyfle yw llwch angau.

16. Cans cwn cylchasant fi, fy Ner,a chadfa sceler ddiffaith:Cloddiasant fy nwy law a’m traed,Ac felly gwnaed fy artaith.

17. A rhifo fy holl esgyrn i,gan gulni hawdd y gallaf,Maent hwythau’n gweled hynny’n wych,bob tro yn edrych arnaf.

Darllenwch bennod gyflawn Salm 22