Hen Destament

Salm 138:1-6 Salmau Cân 1621 (SC)

1. Rhof fawrglod iti, fy Nuw Ion,o ddyfnder calon canaf:Yngwydd holl Angylion y nef,â’m hoslef i’th foliannaf.

2. Ymgrymmaf tua’th sanctaidd dy,dan ganu o’th drugaredd:A’th enw mawr uwchlaw pob peth,a’th air difeth wirionedd.

3. Y dydd gelwais arnat ti,gwrandewaist ti yn fuan:Yno y nerthaist â chref blaid,ef enaid i oedd egwan.

4. Doed brenhinoedd y ddaiar hon,a rhoen yt union foliant:Addolent oll ein gwir-dduw ni,cans d’eiriau di a glywsant.

5. Yn ffyrdd yr Arglwydd yr un wedd,ac am ei fowredd canant:Gan ddangos drwy’r holl fyd ei fraint,a maint yw ei ogoniant.

6. Uchel yw’r Ion, etto fe welyr ufydd isel ddynion:A gwyl o hirbell, er eu plau,y beilch a’r gwarrau sythion.

Darllenwch bennod gyflawn Salm 138