Hen Destament

Salm 126:5-7 Salmau Cân 1621 (SC)

5. O cynnull ein gweddillion ni,tro adre’ rhei’ni eilwaith,Gan dy lif-ddyfroedd fel y gwlychy dehau sych a diffaith.

6. Y rhai sy’n hau mewn dagrau blin,hwyntwy dan chwerthin medant:Felly f’Arglwydd dan droi y byd,dwg ni i gyd i’r meddiant.

7. Y rhai dan wylo aeth o’r wlad,fel taflu hâd rhyd gryniau:Drwy lawenydd y dont ynghyd,fel casglu yd yn dyrrau.

Darllenwch bennod gyflawn Salm 126