Hen Destament

Salm 118:2-17 Salmau Cân 1621 (SC)

2. Dweded Israel da yw ef,a’i nawdd o nef ni dderfydd.

3. Dyweded ty Aaron mai da yw,trugaredd Duw’n dragywydd.

4. Y rhai a’i hofnant ef yn lân,a ganan yr un cywydd.Rhon iw drugaredd yr un glod,sef ei bod yn dragywydd.

5. Im hing gelwais ar f’Arglwydd cu,hawdd gantho fu fy nghlywed:Ef a’m gollyngodd i yn rhyddo’i lân dragywydd nodded.

6. Yr Arglwydd sydd i’m gyda’ mi,nid rhaid ym’ ofni dynion.

7. Yr Arglwydd sydd ynghyd â mi,er cosbi fy ngelynion.

8. Gwell yw gobeithio yn Nuw cun,nag mewn un dyn o’r aplaf:

9. Gwell yw gobeithio yn yr Ion,nâ’r tywysogion pennaf.

10. Doed y cenhedloedd arna’i gyd,a’i bryd ar wneuthur artaith:Ond yn enw y gwir Arglwydd Naf,myfi a’i torraf ymaith.

11. Daethant i’m cylch ogylch i’m cau,ac ar berwylau diffaith,Ond yn enw’r gwith Arglwydd Naf,myfi a’i torraf ymaith.

12. Daethant i’m cylch fel gwenyn mân:fal diffodd tân mewn goddaith,Yn enw yr Arglwydd yr wyf fiyn eu diffoddi ymaith.

13. Fy nghaf-ddyn gwthiaist atta’n gryf,i geisio gennyf syrthio.

14. Duw a’m cadwodd,sef Ion fy ngrym,fy iechyd i’m, ac etto.

15. Am orfoledd Duw y bydd sonyn nhai rhai cyfion dwyfol,Mai’r Arglwydd Dduw â’i law ddehau,a wnaeth y gwrthiau nerthol.

16. Deheulaw’r Arglwydd drwy ei nawddef a’i derchafawdd arnom:A dehau law yr Arglwydd nef,a wnaeth rymusder drosom.

17. Nid marw onid byw a wnaf,mynegaf waith yr Arglwydd,

Darllenwch bennod gyflawn Salm 118