Hen Destament

Testament Newydd

Actau 6:7 beibl.net 2015 (BNET)

Roedd neges Duw yn mynd ar led, a nifer y disgyblion yn Jerwsalem yn tyfu'n gyflym. Roedd nifer fawr o'r offeiriaid Iddewig yn dilyn y Meseia hefyd.

Darllenwch bennod gyflawn Actau 6

Gweld Actau 6:7 mewn cyd-destun