Hen Destament

Testament Newydd

2 Corinthiaid 1:19 beibl.net 2015 (BNET)

A doedd dim byd ansicr am y neges roeddwn i a Silas a Timotheus yn ei chyhoeddi yn eich plith chi chwaith – sef y neges am Iesu y Meseia, mab Duw. Fe ydy ‛ie‛ Duw i ni bob amser!

Darllenwch bennod gyflawn 2 Corinthiaid 1

Gweld 2 Corinthiaid 1:19 mewn cyd-destun