Hen Destament

Testament Newydd

Titus 3:15 Beibl William Morgan 1588, 1620 (BWM)

Y mae'r holl rai sydd gyda mi yn dy annerch. Annerch y rhai sydd yn ein caru ni yn y ffydd. Gras fyddo gyda chwi oll. Amen.At Titus, yr esgob cyntaf a ddewiswyd ar eglwys y Cretiaid, yr ysgrifennwyd o Nicopolis ym Macedonia.

Darllenwch bennod gyflawn Titus 3

Gweld Titus 3:15 mewn cyd-destun