Hen Destament

Testament Newydd

Effesiaid 3:12 Beibl William Morgan 1588, 1620 (BWM)

Yn yr hwn y mae i ni hyfdra, a dyfodfa mewn hyder, trwy ei ffydd ef.

Darllenwch bennod gyflawn Effesiaid 3

Gweld Effesiaid 3:12 mewn cyd-destun