Hen Destament

Testament Newydd

Effesiaid 1:1 Beibl William Morgan 1588, 1620 (BWM)

Paul, apostol Iesu Grist trwy ewyllys Duw, at y saint sydd yn Effesus, a'r ffyddloniaid yng Nghrist Iesu:

Darllenwch bennod gyflawn Effesiaid 1

Gweld Effesiaid 1:1 mewn cyd-destun