Hen Destament

Testament Newydd

Colosiaid 1:2 Beibl William Morgan 1588, 1620 (BWM)

At y saint a'r ffyddlon frodyr yng Nghrist y rhai sydd yng Ngholosa: Gras i chwi, a thangnefedd, oddi wrth Dduw ein Tad, a'r Arglwydd Iesu Grist.

Darllenwch bennod gyflawn Colosiaid 1

Gweld Colosiaid 1:2 mewn cyd-destun