Hen Destament

Testament Newydd

2 Ioan 1:3 Beibl William Morgan 1588, 1620 (BWM)

Bydded gyda chwi ras, trugaredd, a thangnefedd, oddi wrth Dduw Dad, ac oddi wrth yr Arglwydd Iesu Grist, Mab y Tad, mewn gwirionedd a chariad.

Darllenwch bennod gyflawn 2 Ioan 1

Gweld 2 Ioan 1:3 mewn cyd-destun