Hen Destament

Testament Newydd

1 Thesaloniaid 2:13 Beibl William Morgan 1588, 1620 (BWM)

Oblegid hyn yr ydym ninnau hefyd yn diolch i Dduw yn ddi-baid, oherwydd i chwi, pan dderbyniasoch air Duw, yr hwn a glywsoch gennym ni, ei dderbyn ef nid fel gair dyn, eithr fel y mae yn wir, yn air Duw, yr hwn hefyd sydd yn nerthol weithio ynoch chwi y rhai sydd yn credu.

Darllenwch bennod gyflawn 1 Thesaloniaid 2

Gweld 1 Thesaloniaid 2:13 mewn cyd-destun