Hen Destament

Testament Newydd

1 Pedr 1:10 Beibl William Morgan 1588, 1620 (BWM)

Am yr hon iachawdwriaeth yr ymofynnodd, ac y manwl chwiliodd y proffwydi, y rhai a broffwydasant am y gras a ddeuai i chwi:

Darllenwch bennod gyflawn 1 Pedr 1

Gweld 1 Pedr 1:10 mewn cyd-destun