Hen Destament

Testament Newydd

Nehemeia 13:11 Beibl William Morgan 1588, 1620 (BWM)

Yna y dwrdiais y swyddogion, ac y dywedais, Paham y gwrthodwyd tŷ Dduw? A mi a'u cesglais hwynt ynghyd, ac a'u gosodais yn eu lle.

Darllenwch bennod gyflawn Nehemeia 13

Gweld Nehemeia 13:11 mewn cyd-destun