Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27

Hen Destament

Testament Newydd

Lefiticus 3 Beibl William Morgan 1588, 1620 (BWM)

1. Ac os aberth hedd fydd ei offrwm ef, pan offrymo efe eidion, offrymed ef gerbron yr Arglwydd yn berffaith‐gwbl; pa un bynnag ai yn wryw ai yn fenyw.

2. A rhodded ei law ar ben ei offrwm, a lladded ef wrth ddrws pabell y cyfarfod: a thaenelled meibion Aaron, yr offeiriaid, y gwaed ar yr allor o amgylch.

3. Ac offrymed o'r aberth hedd aberth tanllyd i'r Arglwydd; sef y weren fol, a'r holl wêr a fydd ar y perfedd;

4. A'r ddwy aren, a'r gwêr a fyddo arnynt hyd y tenewyn, a'r rhwyden hefyd a fydd oddi ar yr afu, a dynn efe ymaith, ynghyd â'r arennau.

5. A llosged meibion Aaron hynny ar yr allor, ynghyd â'r offrwm poeth sydd ar y coed a fyddant ar y tân, yn aberth tanllyd, o arogl peraidd i'r Arglwydd.

6. Ac os o'r praidd y bydd yr hyn a offrymo efe yn hedd‐aberth i'r Arglwydd, offrymed ef yn wryw neu yn fenyw perffaith‐gwbl.

7. Os oen a offryma efe yn ei offrwm; yna dyged gerbron yr Arglwydd.

8. A gosoded ei law ar ben ei offrwm, a lladded ef o flaen pabell y cyfarfod; a thaenelled meibion Aaron ei waed ef ar yr allor oddi amgylch.

9. Ac offrymed o'r aberth hedd yn aberth tanllyd i'r Arglwydd; ei weren, a'r gloren i gyd: torred hi ymaith wrth asgwrn y cefn, ynghyd â'r weren fol, a'r holl wêr a fyddo ar y perfedd;

10. A'r ddwy aren, a'r gwêr a fyddo arnynt, hyd y tenewyn, a'r rhwyden oddi ar yr afu, ynghyd â'r arennau, a dynn efe ymaith.

11. A llosged yr offeiriad hyn ar yr allor: bwyd‐aberth tanllyd i'r Arglwydd ydyw.

12. Ac os gafr fydd ei offrwm ef; dyged hi gerbron yr Arglwydd.

13. A gosoded ei law ar ei phen, a lladded hi o flaen pabell y cyfarfod; a thaenelled meibion Aaron ei gwaed hi ar yr allor o amgylch.

14. Ac offrymed o hynny ei offrwm o aberth tanllyd i'r Arglwydd; sef y weren fol, a'r holl wêr a fyddo ar y perfedd;

15. A'r ddwy aren, a'r gwêr a fyddo arnynt, hyd y tenewyn, a'r rhwyden oddi ar yr afu, ynghyd â'r arennau, a dynn efe ymaith.

16. A llosged yr offeiriad hwynt ar yr allor: bwyd‐aberth tanllyd o arogl peraidd ydyw. Yr holl wêr sydd eiddo yr Arglwydd.

17. Deddf dragwyddol trwy eich cenedlaethau yn eich holl anheddau, yw: na fwytaoch ddim gwêr, na dim gwaed.